: maheshkaswala1972@gmail.com
બાબરા તાલુકાની કોટડાપીઠા જિલ્લા પંચાયત સીટ, કરિયાળા જિલ્લા પંચાયત સીટ અંતર્ગત આવતી તાલુકા પંચાયત ઉમેદવારશ્રીઓના સમર્થનમા જાહેર સભા